dinsdag 3 oktober 2017

Rekenspel

Met rekenen sluiten we ieder blok af met een spelles. Nadat we alle toetsen hadden gemaakt, konden we dus in tweetallen aan de slag. Het spel heet "vierkanten insluiten" en het werkt als volgt: je gooit met de tienkantige dobbelsteen (ieder met één dobbelsteen). Van die twee getallen maak je een keersom en je zoekt de uitkomst op op het blad. Daarna is de ander aan de beurt, die met een andere kleur lijntjes zet. Degene die het eerst een vakje helemaal insluit, 'heeft' dat vak. Erg leuk en fanatiek werd er gespeeld. We kwamen tijd te kort.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten